Hoezo is Nederlands moeilijk?

Het meervoud van slot is sloten; maar toch is het meervoud van pot geen poten. Ook zegt men altijd één vat - twee vaten; maar zegt men ook één kat - twee katen? Wie gisteren ging vliegen, zegt vandaag ik vloog; dus zegt U misschien van wiegen, ik woog. Nee pardon, ik woog komt van wegen; maar is nu ik voog een vervoeging van vegen? Het woord zoeken vervoegt men tot ik zocht; dus hoort bij vloeken misschien ik vlocht? Alweer mis, want dat is afkomstig van vlechten; maar ik hocht is geen goede vervoeging van hechten. Bij roepen hoort riep, maar bij snoepen geen sniep; bij lopen hoort liep, maar bij kopen geen kiep.
En evenmin hoort bij slopen ik sliep, want dat hoort weer bij slapen; maar zet nu niet neer ik riep bij het rapen. Want dat komt van roepen en U hoort het terstond; zo draaien we maar in een kringetje rond. Voor raden komt ried, maar van baden geen bied; da's weer afkomstig van bieden, ik hoop dat u het ziet. Ook komt hiervan bood, maar van wiegen geen wood; u ziet wel, de verwarring is akelig groot. Nog heel veel voorbeelden kan ik u geven; want gaf hoort bij geven, maar laf niet bij leven. Men spreekt bij drinken van hebben gedronken; maar niet van wij hinken en hebben gehonken. Het is ik weet en ik wist; maar schrijf nu niet bij vergeten, ik vergist. En noemt men een mannetjes rat soms een rater? ; nee, dat gaat alleen op bij een kat en een kater. Heel logisch toch?

Moon

/Moon

Over Moon

This author has not yet filled in any details.
So far has created 0 blog entries.