In het voortgezet onderwijs komt technisch lezen niet echt meer aan bod. Docenten laten soms hardop voorlezen, maar van gerichte instructie en oefening is nauwelijks sprake. De enige manier om de technische leesvaardigheid van leerlingen met dyslexie te verbeteren is door heel veel te lezen. Dit vergroot ook de woordenschat.

Technisch lezen

Het lezen van fictie bevordert vooral het leesplezier en de motivatie om te lezen. Het lezen van non-fictie vinden leerlingen over het algemeen moeilijker. Leesstrategieën helpen de leerling om zwakke leesvaardigheid te compenseren. Ook het gebruik van ICT-hulpmiddelen kunnen een ondersteunend (remediërend) effect hebben en het technisch lezen bevorderen.

Spelling

In het voortgezet onderwijs krijgt de Nederlandse spelling weinig aandacht, omdat men er min of meer vanuit gaat dat leerlingen kunnen spellen. Op basis van schriftelijk werk kan de docent nagaan welke leerlingen matig spellen en oefenstof nodig hebben.

Bij zwakke spellers en leerlingen met dyslexie moet de docent in de gaten houden of de oefeningen ook het gewenste resultaat opleveren. Anders moet de leerling gebruikmaken van hulpmiddelen die hem helpen met spellen, zoals een PC met tekstverwerking en spellingcontrole.

Aanpassingen lesprogramma

Het Masterplan Dyslexie heeft de wettelijke regelingen in kaart gebracht voor de mogelijkheden van een aangepast onderwijsprogramma voor leerlingen met dyslexie. Het gaat hierbij om vrijstellingen en ontheffingen bij Nederlands en de Moderne Vreemde Talen (Engels, Frans en Duits). Kijk voor meer informatie bij Ontheffing talen bij dyslexie.

Bron: Steunpunt Dyslexie