Een video over buitenlandse docenten Nederlandse taal en cultuur in Amsterdam op uitnodiging van de Nederlandse Taalunie. Ze volgen een seminar over lesmethoden en hoe ze drama kunnen inzetten om studenten Nederlands bij te brengen. In het buitenland wordt Nederlands als een exotische taal beschouwd.

Bron: Radio Netherlands Worldwide